Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Dla Studenta Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Szanowni Studenci!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi nowej formy egzaminu dyplomowego (licencjackiego), pragnę poinformować, że mimo zmiany formy egzaminu absolwenci studiów I stopnia spełniają wszystkie wymogi ustawowe i otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zgodnie z Art. 76. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:

1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów;

2) złożenie egzaminu dyplomowego;

3) pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów I stopnia, o ile przewiduje to program studiów.


Senat Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi podjął uchwałę, w której nie przewiduje się włączenia pracy dyplomowej (licencjackiej) do programu studiów, co jest zgodne z powyższym zapisem ustawy.

Pragnę poinformować, że kosmetologia to kierunek praktyczny, dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia uzyskania efektów uczenia się jest egzamin o charakterze praktycznym. Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia w zaproponowanej formule został zaakceptowany przez Polską Komisję Akredytacyjną, jako właściwy, a na egzaminie zostaną sprawdzone umiejętności dotyczące zabiegów z wykluczeniem zabiegów upiększających.

 
Dr Katarzyna Bujnicka - Rektor WSKINOZ

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem