Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Magisterski - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi
egzamin magisterski - WYMAGANE DOKUMENTY

Studenci III semestru - do końca drugiego tygodnia listopada - zobowiązani są  dostarczyć do dziekanatu oświadczenie o wybranym temacie pracy magisterskiej wraz z akceptacją promotora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr B do "Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi"

Studenci IV semestru - do końca czerwca - zobowiązani są złożyć do dziekanatu:

  • pracę magisterską na płycie CD zapisaną w formacie PDF i Word
  • 3 egzemplarze pracy magisterskiej wydrukowaną na papierze A4 - 2 w oprawie miękkiej + 1 w oprawie twardej
  • oświadczenie opiekuna prezentacji dyplomowej
  • oświadczenie antyplagiatowe
  • kartę obiegową z potwierdzeniem braków zobowiązań wobec Uczelni

Wzory dokumentów zgodne z REGULAMINEM PRACY MAGISTERSKIEJ


magisterski EGZAMIN DYPLOMOWY
  • Odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora.
  • W formie egzaminu ustnego - w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności na wniosek studenta niepełnosprawnego, Rektor może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie innej niż ustna.
  • Przedmiotem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i kompetencji określonych programem studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i metodyki pracy magisterskiej.
  • Egzamin polega na na przedstawieniu przez studenta 10 - 15 minutowego streszczenia pracy dyplomowej, odpowiedzi przez studenta na 3 pytania z zakresu przygotowanej przez niego pracy dyplomowej oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych.
  • Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest oddzielnie.

Przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów należy oddać legitymację studencką.

Dyplom w języku angielskim - 40 zł. 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem