Magisterski - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44 lub (42) 674 69 88
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     
WYMAGANE DOKUMENTY

Student trzeciego semestru studiów drugiego stopnia, do końca drugiego tygodnia listopada, dostarcza do dziekanatu oświadczenie o wybranym temacie pracy magisterskiej wraz z akceptacją promotora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr B do "Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi"

Student czwartego semestru studiów drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć do dziekanatu, najpóźniej do końca czerwca, trzy egzemplarze pracy magisterskiej w formie papierowej ( 2 w oprawie miękkiej i 1 w oprawie twardej) oraz w formie elektronicznej ( zapisanej na płycie CD w formacie PDF i Word). Pracę dostarcza wraz z oceną promotora i oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz zgodności jej wersji elektronicznej z wersją drukowaną (załącznik nr E i D do "Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi").

Ponadto studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu indeks i kartę egzaminacyjną wraz z kompletem wpisów zaliczeń lub egzaminów przedmiotów przewidzianych w programie studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, najpóźniej do końca sesji poprawkowej w semestrze wraz z poniższymi dokumentami:

  • 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm)
  • kartę obiegową z potwierdzeniem braków zobowiązań wobec Uczelni - w tym z tytułu opłat związanych z odbywaniem studiów oraz wobec biblioteki.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom i suplement w języku angielskim muszą złożyć podanie do Rektora i dostarczyć do dziekanatu dodatkowo 1 zdjęcie do dyplomu więcej.

KOSZTY
  • wydanie dyplomu wraz z suplementem - 60 zł
  • wydanie dyplomu w wersji angielskiej - 40 zł
EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności na wniosek studenta niepełnosprawnego, Rektor może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie innej niż ustna.

Przedmiotem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i kompetencji określonych programem studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i metodyki pracy magisterskiej.

Egzamin polega na na przedstawieniu przez studenta 10 - 15 minutowego streszczenia, ustnego, swojej pracy dyplomowej, odpowiedzi przez studenta na 3 pytania z zakresu przygotowanej przez niego pracy dyplomowej oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych.

Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest oddzielnie.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Student oddaje legitymację studencką przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem