Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Stypendia dla studenta - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zarządzenia Rektora WSKiNoZ z dnia 4 listopada 2019 r. studenci WSKiNoZ mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.
STYPENDIUM SOCJALNE 

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości stypendium decyduje miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (max. 1051,70 zł netto), osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie jest przyznawane. Dochód liczony jest netto, tzn. bez podatku dochodowego oraz bez składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W odniesieniu do art.21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy student między 18 a 26 rokiem życia, który składa wniosek o stypendium socjalne, ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o złożonym/ lub nie złożonym zeznaniu podatkowym za rok 2020. Dotyczy to również rodzeństwa uwzględnianego w rodzinie studenta.


 stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć stosowne orzeczenie.


 zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną przejściowo trudnej sytuacji życiowej oraz dokumenty potwierdzające tę sytuację. Każdy student może otrzymać maksymalnie zapomogę dwa razy w jednym roku akademickim ale tylko raz w roku z tytułu tego samego zdarzenia losowego.


stypendium rektora wskinoz 

Stypendium rektora jest przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wszystkie przedmioty wymagane programem studiów zaliczyli w terminie. Procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora oraz sposób wyliczania średniej ocen określa Rektor WSKiNoZ. W roku akademickim 2019/2020 do wyliczenia średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w sesjach z dwóch semestrów stosuje się średnią arytmetyczną. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta.


 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE - WAŻNE INFORMACJE
 • Wnioski o udzielenie pomocy stypendialnej w roku akademickim 2021/2022 należy składać do 31 października 2021 roku.
 • Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane od kolejnego miesiąca. 
 • Każda zmiana dochodu w czasie pobierania stypendium musi zostać zgłoszona w Dziekanacie.
 • W czasie pobierania stypendium należy zgłaszać każdą zmianę sytuacji materialnej.
 • Po semestrze zimowym Student zobowiązany jest do 31 marca wystąpić z wnioskiem o przedłużenie stypendium na kolejny semestr.
stypendia wskinoz - dokumentacja
 1. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
 2. WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE
 3. WNIOSEK O STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA
 5. WNIOSEK O ZAPOMOGĘ
 6. WNIOSEK O ZMIANIE SYTUACJI MATERIALNEJ
 7. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ
 8. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA SEMESTR ZIMOWY WSKiNoZ

 Nie znalazłaś potrzebnego dokumentu? Masz wątpliwości? Potrzebujesz pomocy? Zapoznaj się z BROSZURĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA STUDENTÓW lub skontaktuj się z dziekanatem WSKiNoZ.

 • Zadzwoń -  (42) 687-00-44
 • Napisz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem