Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Marian Mikołaj Zgoda - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi
Prowadzone przedmioty: Sensoryka i substancje zapachowe, Fitoterapia

Ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi, w 1979 roku zdobywając tytuł doktora w tejże uczelni, w 1992 stopień doktora habilitowanego, a w 1998 roku – profesora. 

Stanowiska:

 • Komitet Terapii i Nauki o Leku PAN – Komisja Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej – od 1995 sekretarz Komisji;
 • od 2002 Komisja Materiałów Biomedycznych PAN;
 • 1995–1998 – konsultant regionalny w dziedzinie farmacji stosowanej;
 • od 2003 pełnomocnik dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • od 2003 członek Sekcji Nauk Farmaceutycznych Ministra Nauki i Informatyzacji; Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • od 2002 kierownik Katedry Farmacji Stosowanej,
 • od 2002 kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku;
 • od 2001 profesor zwyczajny;
 • 2009 – powołanie w skład Zespołu Ekspertów w Narodowym Cenrum Badań i Rozwoju;
 • od 2013 pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Katedrze Farmacji Stosowanej.
 • W latach 2016–2018 Rektor Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

Nagrody:

 • Nagroda Indywidualna Ministra Zrowia i Opieki Społecznej za cykl prac na temat fizykochemii tenzydów i ich zastosowania w medycynie (1993).
 • Nagroda zespołowa naukowa II stopnia za osiągnięcia w technologii postaci leku (1994, 1996, 2001).
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.
 • Medal im. prof. J. Sykulskiego za zasługi dla aptekarstwa łódzkiego (2005).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005).

prof. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda - Wybrane publikacje (lata 2013–2018):

1. Z. Marczyński, B. Skibska, S. Nowak, J. Jambor, M.M. Zgoda, Rozpuszczalność rzeczywista (Siom równowagi hydrofilolipofilowej (HLBRequ., HLBD, HLBG) oraz współczynnik podziału (log P) fitozwiązków wchodzących w skład Ext. Camellia sinesis L. Aqu siccum w świetle ogólnej teorii rozpuszczalności Hildebranda-Scatcharda-Fedorsa, „Herba Pol” 2018, vol. 64, nr 2.
2. Z. Marczyński, B. Skibska, S. Nowak, I. Rychlińska, J. Jambor, M.M. Zgoda, Wybrane właściwości fizykochemiczne i solubilizacyjne farmakopealnych roztworów rzeczywistych suchego ekstraktu z liści zielonej herbaty (Ext. Camellia sinesis L. folium aqu. Siccum), „Herba Pol” 2018, vol. 64, nr 2. 
3. J. Kołodziejska, S. Nowak, Z. Marczyński, K. Fogler, M.M. Zgoda, Właściwości reologiczne i aplikacyjne kremów rewitalizujących zawierających wybrane ekstrakty roślinne oraz komórki macierzyste, „Pol J Cosmetol” 2018, vol. 21, nr 3. 
4. Z. Marczyński, M.E. Fornal, J. Jambor, M.M. Zgoda, Formulacja i profil dostępności farmaceutycznej z modelowej stałej doustnej postaci leku fitozwiązków zawartych w suchym mianowanym ekstrakcie z mniszka lekarskiego (Taraxacum Officinale, Coll.) 2016, vol. 62, nr 4. 
5. A. Głogowski, Z. Marczyński, M.K. Kołodziejczyk, J. Jambor, M.K. Stefan, M.M. Zgoda, Właściwości morfologiczne i farmakokinetyczne stałych doustnych suplementów diety zawierających ekstrakty roślinne, „Herba Pol” 2016, vol. 62, nr 3.
6. Z. Marczyński, S. Nowak, J. Jambor, M.M. Zgoda, Rozpuszczalność i zdolności solubilizacyjne wodnych roztworów Extractum Taraxaci i radix cum herba aqu. sicuum w świetle wybranych wielkości ogólnej teorii rozpuszczalności Hildebranda Scatcharda Fedorsa, „Herba Pol” 2016, vol. 62, nr 4.
7. A. Głogowski, J. Kołodziejska, M.K. Kołodziejczyk, M.M. Zgoda, The influence of the viscosity of the oinment vehicles magisterial topical preparations, on the speed transfer of biologically active substances, 2015, vol. 28, nr 3.
8. W.A. Linka, I. Wojtaszek, M.M. Zgoda, M.K. Kołodziejczyk, Zastosowanie syntetycznych polimerów (superdezintegrantów) w technologii tabletek zawierających suchy wyciąg z Asparagus officinalis, „Polim.Med” 2015, vol. 45, nr 2. 
9. E. Nowak, M.J. Nachajski, M.M. Zgoda, Produkty ekstrakcji liści z miłorzębu japońskiego (Ginko Bilobae) w świetle wymagań biofarmaceutycznego systemu klasyfikacji (BCS) i medium o zróżniocowanej polarności (EM), „Herba Pol”, 2014, vol. 60.
10. M.K. Kołodziejczyk, M.J. Nachajski, M. Lukosek, M.M. Zgoda, Surface activity of novel surface active compounds, products of catalytic oxyethylation of cholic acid and their micellar adducts with selected lipophilic therapeutic agents, „Acta Pol Pharm” 2014, t. 71, nr 1.
11. M.J. Nachajski, M.K. Kołodziejczyk, M. Lukosek, J. Kosno, J. Kołodziejska, M.M. Zgoda, Usefulness of rosens postulate for studying the relationship between the structure of cholic acid oxyethylation products and the process of solubilization of lipophilic therapeutic agents (BCS class II and IV) in aqueous solution in equilibrium, „Acta Pol Pharm” 2014, t. 71, nr 4. 
12. W.A. Linka, E. Golenia, M.M. Zgoda, M.K. Kołodziejczyk, Zastosowanie półsyntetycznych polimerów w formulacji tabletek do ssania i żucia zawierających ekstrakt z szałwii i glukonian cynku, „Polimery Med.” 2014, t. 44, nr 4.
13. M.K. Kołodziejczyk, M.J. Nachajski, J. Zalewska-Kaszubska, M.M. Zgoda, Analiza technologiczna produktów leczniczych – tabletek z aksetylem cefuroksymu w aspekcie potencjalizacji odczucia goryczy podczas terapii doustnej, „Terapia” 2013.
14. M.J. Nachajski, M.K. Kołodziejczyk, J. Kołodziejska M. Lukosek, J. Kosno, B. Naraniecki, M.M. Zgoda, E.Zajszły-Turko, Produkty katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego, „Przem. Chem.” 2013, t. 92, nr 10.
15. M.K. Kołodziejczyk, M.J. Nachajski, M. Lukosek, M.M. Zgoda, Solubilizing properties of new surface-active agents, products of catalytic oxyethylation of cholic acid, „Acta Pol Pharm” 2013, vol. 70, no 6.
16. M.J. Nachajski, J.B. Piotrowska, M.K. Kołodziejczyk, M. Likosek, M.M. Zgoda, Surface-active agents from the group of polyxyethylated glycerol esters of fatty acids. Part III. Surface activity and solubilizing properties of the products of oxyethylation of lard (adeps suillus, F.P. VIII) in the equilibrium system in relation to lipophilic therapeutic agents (class II and III of BCS), „Acta Pol Pharm” 2013, vol. 70, no 3.
17. A. Głogowski, M.M. Zgoda, Współczesny stan receptury aptecznej (leku magistralnego) w wybranych regionach województwa świętokrzyskiego, „Czas Aptek”, vol. 20. 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem