Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Kosmetologia Studia Skrócone WSKiNoZ w Łodzi

Jesteś kosmetyczką? Pracujesz już w zawodzie, a teraz myślisz o dyplomie wyższej uczelni? Wiemy, że czasami ciężko pogodzić pracę z nauką. Rozumiemy, że mając doświadczenie nie chcesz zaczynać wszystkiego od początku. Wierzymy, że studia powinny być skrojone na miarę. Dlatego wybierając skrócone studia licencjackie w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu tytuł licencjata uzyskasz w 1,5 roku.

Krok 1. Warunkiem przystąpienia to tego typu kształcenia jest udokumentowanie pięcioletniego stażu pracy zawodowej:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • staż
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności - wyciąg CEIDG

Krok 2. Kolejnym wymogiem jest przystąpienie do egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności zdobyte na wcześniejszym etapie kształcenia, a realizowanych w programie studiów WSKiNoZ w ramach poszczególnych przedmiotów. Rekomendujemy, by w pierwszej kolejności przystąpić do egzaminów z przedmiotów: pracownia kosmetyki (6 semestrów), kosmetologia (6 semestrów), dermatologia (2 semestry), ale ostateczny wybór należy do Ciebie.

Poprzez ukończenie studiów na kierunku kosmetologia należy rozumieć zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów. Część przedmiotów zalicza się przed podjęciem studiów w drodze wspomnianych wcześniej egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności, a pozostałą część w trakcie studiów. Im więcej przedmiotów zostanie zaliczonych na wstępie, tym mniej materiału zostanie do zrealizowania w trakcie studiów. Czas potrzebny na zrealizowanie i zaliczenie pozostałych przedmiotów zależy od studenta i jego determinacji. Student studiów skróconych ma prawo realizować przedmioty z dwóch lub nawet trzech różnych semestrów w tym samych czasie. Ma dostęp do zajęć w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Sam decyduje o kolejności realizowanych przedmiotów. Wdrożony w uczelni system kształcenia zdalnego pozwala na łatwy dostęp do wszystkich wybranych wykładów, przy czym należy pamiętać, że przedmioty o charakterze praktycznym realizowane są w uczelni stacjonarnie. Studia skrócone nie mogą trwać krócej niż 1,5 roku.. Dyplom ukończenia studiów skróconych nie różni się niczym od dyplomu studiów 3-letnich licencjackich i uprawnia do podjęcia studiów magisterskich.


 • Rodzaj studiów: skrócone studia licencjackie
 • Kierunek: kosmetologia
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Tryb studiów: niestacjonarny (zaoczny)
 • Dla kogo: dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i 5 lat doświadczania w zawodzie kosmetologa

KOSMETOLOGIA W WYŻSZEJ SZKOLE KOSMETYKI I NAUK O ZDROWIU TO:
 • Najlepsi specjaliści z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, fizjologii.
 • Doświadczeni praktycy z dziedziny marketingu, zarządzania, psychologii.
 • Największa liczba zajęć praktycznych w Polsce. 
 • Pozytywna ocena kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną. 
 • Profesjonalnie wyposażone pracownie kosmetyczne, podologiczne, wizażu, własne SPA, laboratoria.
 • Kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i zarządzania własnym salonem kosmetycznym.
 • Realizacja dodatkowych szkoleń z najnowszych trendów i technologii w branży
 • Nauczanie hybrydowe - dzięki innowacyjnym monitorom interaktywnym Clevertouch możesz uczestniczyć w wykładach w czasie rzeczywistym, bez względu na Twoją lokalizację. 

opłaty 

Egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności są odpłatne. Cena egzaminu uzależniona jest od ilości punktów ECTS, jaka przypisana jest danemu przedmiotowi oraz rodzajowi zajęć.
Jeden punkt ECTS to:

 • 150 zł - za zajęcia praktyczne
 • 100 zł - za zajęcia teoretyczne

Pracownia kosmetyki (320 godzin-6 semestrów) ma przypisane 30 punktów ECTS -  koszt egzaminu 4500 zł.
Koszt kolejnych egzaminów wylicza się analogicznie. Opłaty za egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności są zaliczane na poczet opłaty za studia, ale w przypadku rezygnacji z kontynuacji kształcenia nie są zwracane. Całkowity koszt studiów skróconych wynosi 18 000 zł


REKRUTACJA NA SKRÓCONE STUDIA LICENCJACKIE 

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/2023. O przyjęciu na skrócone studia licencjackie  decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja 2022/23 - złóż wniosek online lub odwiedź nas osobiście - Łódź, Wileńska 53/55. Masz pytania?


skrócone STUDIA LICENCJACKIE - WYMAGANE DOKUMENTY
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem